Tvarus vystymas

Vienas svarbiausių VMG grupės veiklos tikslų yra savo veiklos organizavimas, veiklą orientuojant į mus supančios aplinkos būklės gerinimą bei taršos prevencijos priemonių taikymą, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Taikydamos taršos prevencijos priemones VMG grupės valdomos įmonės sistemingai vykdo taršos monitoringą bei nuolatinę kontrolę. Norėdami maksimaliai tenkinti užsakovų poreikius, užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir ekologiškumą, mes įsipareigojame:

  • laikytis aplinkos apsaugos įstatymų ir normatyvinių reikalavimų;
  • laikytis teisinių reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, racionalaia ir taupiai naudoti gamtos išteklius;
  • skirti reikalingus resursus esamiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
  • į aplinkos apsaugos veiklos įgyvendinimą įtraukti visus VMG grupės darbuotojus;
  • atliekant darbus naudoti medžiagas, mažiau keliančias pavojų aplinkai;
  • atsiradus galimybei naudoti naujas, švaresnes gamybos technologijas;
  • veikloje naudoti technologijas, darančias mažiausią žalingą poveikį aplinkai, siekti taršos prevencijos ir nuolatinio aplinkos būklės gerinimo;
  • organizuoti veiksmingą žaliavų, energetinių ir neatsinaujinančių (neatsikuriančių) gamtos išteklių naudojimo sistemą, mažinti atliekas bei organizuoti jų antrinį panaudojimą.

Efektyvus žaliavų panaudojimas minimaliai teršiant aplinką bei suteikiant švarias ir saugias darbo sąlygas darbuotojams - vienas iš daugelio VMG grupės valdomų įmonių prioritetų.