Dėmesys darbuotojams

Didžiausia mūsų vertybė – žmonės, profesionalus ir patikimas personalas  užtikrinantis  įmonės sėkmę. Daugiau nei 3900 mūsų dirbančių darbuotojų vienija bendrumas, laisvė saviraiškai,  šiltas emocinis klimatas, kultūra ir  puoselėjamos įmonės vertybės. Skatiname bei  vertiname atsakomybę,  verslumą ir komandinį darbą siekiant bendrų tikslų, nes tik taip augame ir  tampame konkurencingesni.