Zrównoważony rozwój

Jednym z najważniejszych celów przedsiębiorstw zarządzanych przez UAB „VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ” (dalej — Spółka) jest organizacja własnej działalności, orientując działalność na poprawę stanu otaczającego nas środowiska oraz stosowanie środków prewencji zanieczyszczenia, dążąc do zmniejszenia negatywnego wpływu Spółki na społeczeństwo. Stosując środki zapobiegania zanieczyszczeniu, przedsiębiorstwa zarządzane przez UAB „VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ” systematycznie wykonują monitoring oraz stałą kontrolę zanieczyszczeń. Żeby maksymalnie zaspokoić potrzeby zleceniodawców, zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług oraz ekologię, zobowiązujemy się:

  • przestrzegać prawa oraz wymogów normatywnych w zakresie ochrony środowiska;
  • przestrzegać stosowanych wobec Spółki wymogów prawnych, przygotować i realizować środki prowadzące do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, racjonalnie i oszczędnie używać zasobów przyrody;
  • przeznaczyć niezbędne środki na realizację postawionych celów oraz zadań w zakresie ochrony środowiska;
  • do realizacji działalności w zakresie ochrony środowiska zaangażować wszystkich pracowników Spółki;
  • przy wykonywaniu prac używać materiałów mniej szkodliwych dla środowiska;
  • gdy pojawi się możliwość, używać nowych technologii czystszej produkcji;
  • w działalności stosować technologie o najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko, dążyć do zapobiegania zanieczyszczeniom i stałej poprawy stanu środowiska;
  • organizować skuteczny system zużycia surowców, energetycznych oraz nieodnawialnych zasobów przyrody, zmniejszać ilość odpadów oraz organizować ich recykling.

Skuteczne wykorzystanie surowców z minimalnym zanieczyszczeniem środowiska oraz tworząc czyste i bezpieczne warunki pracy dla pracowników to jeden z wielu priorytetów przedsiębiorstw zarządzanych przez UAB „VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ”.