Certyfikaty

W celu zapewnienia równowagi aspektów środowiskowych, społecznych oraz gospodarczych, przedsiębiorstwa grupy VMG, których działalność jest związana z przetwarzaniem drewna, pierwszeństwo dają surowcowi z lasów certyfikowanych przez FSC.

Obecnie wszystkie przedsiębiorstwa grupy (AB "KLAIPĖDOS MEDIENA" (FSC®-C018158), UAB "SAKUONA" (FSC®-C013423), UAB "Eurovesta" (FSC®-C134168), FLLC "VMG Industry" (FSC®-C118066), FLLC "SWOODS export" (FSC®-C111274) i LLC "VMG WoodArt" (FSC®-C158225) produkujące produkty z drewna albo drewnopochodne, spełniają wymogi normy łańcucha produkcyjnego, co poświadczają stosownymi certyfikatami.

Podobnie od 2019 r. przedsiębiorstwo FLLC "SWOODS export" było certyfikowane zgodnie z wymogami norm SBP® (Sustainable Biomass Program)®.

Program Zrównoważonej Produkcji Biomasy (ZPB) to unikalny system certyfikacyjny, stworzony do certyfikacji produkcji wysokoenergetycznej z biomasy drzewnej, wykorzystywanej w przemyśle. Certyfikat SBP potwierdza, ze biomasę drzewną uzyskuje się i wykorzystuje w sposób odpowiedzialny. Z uwagi na to przedsiębiorstwo przestrzega wymogów prawnych oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju.