Technologie i innowacje

Działająca w grupie VMG Służba ds. rozwoju projektów produkująca innowacje jest cenną wartością przedsiębiorstwa, dzięki której procesowi technologicznemu przemysłu drzewnego oraz produkcji mebli towarzyszą nowoczesne oraz nowatorskie technologie z zakresu produkcji oraz obróbki drewna. Taka stała mechanizacja oraz automatyzacja procesów produkcyjnych umożliwia uwolnienie siły roboczej, oszczędzając w ten sposób środki i zwiększając wynagrodzenie za pracę, co jest nieuniknione, żeby utrzymać specjalistów o wysokim poziomie zawodowym.

NASZE PRACE

1. AUTOMATYCZNA LINIA ZAKLEJANIA KARTONÓW Z ZASTOSOWANIEM GORĄCEGO KLEJU

Po zastąpieniu gorącym klejem zaklejania taśmą samoprzylepną, karton wygląda bardziej estetycznie oraz reprezentacyjnie. Opakowanie staje się statyczne, łatwo je rozpakować oraz jest bardzie ekologiczne.

Taka technologia przygotowania opakowań zwiększa wydajność pracy nie zatrzymując linii oraz pozwala zwiększyć konkurencyjność w skali światowej

2. CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNA LINIA PAKOWANIA DRZWICZEK PRZY POMOCY GORĄCEGO KLEJU

Linia wykorzystuje unikalną technologię formowania kartonu. Trzy zintegrowane roboty całkowicie zastępują człowieka przy pakowaniu produkcji oraz paletyzacji. Najbardziej postępowy system wizyjny rozpoznawania pozycji elementów pozwala pakować produkcję ponad 80 różnych rodzajów, niezależnie od tego, w jakim porządku ułożono elementy.

3. SYSTEMY WIZYJNE KONTROLI JAKOŚCI

Zintegrowane różnorodne systemy sprawdzania elementów wykorzystywane są do ustalania jakości powierzchni, wykończenia, otworów elementów. Te systemy wizualnej kontroli są również używane do ustalania pozycji elementów, typu forniru oraz w innych dziedzinach technologicznych.

4. PRZENOŚNIKI

Produkowane są różnego typu szeroko stosowane przenośniki oraz sprzęt przenośnikowy:

  • Przenośniki wałkowe z napędem i bez napędu;
  • Taśmowe;
  • Wózki krzyżakowe;
  • Wózki z trawersem.

5. PIŁY

Produkowane są piły o różnym przeznaczeniu:

  • Pilarki wielopiłowe, przeznaczone do cięcia różnorodnej produkcji z drewna;
  • Piła taśmowa, z możliwością cięcia pod kątem.