Grupa „VMG” i „Vilnius Tech” będą współpracowali przy przygotowywaniu specjalistów dla sektora...

Grupa „VMG” i „Vilnius Tech” będą współpracowali przy przygotowywaniu specjalistów dla sektora zielonego budownictwa

2021-06-22

Międzynarodowa grupa inwestycyjna VMG oraz „Vilnius Tech” będą współpracowali przy przygotowywaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sektora zielonego budownictwa oraz przy wdrażaniu zrównoważonych innowacji. Grupa VMG ma nadzieję, że współpraca ta pomoże zaspokoić również odczuwalne obecnie na rynku automatyki zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie automatyki, inżynierii mechanicznej, robotyki oraz projektowania innowacyjnych konstrukcji drewnianych.

Jak twierdzi Egidijus Mockus, dyrektor generalny grupy VMG, jeden z 6 zaprezentowanych w ubiegłym roku strategicznych kierunków grupy jest związany ze zrównoważonym budownictwem oraz renowacją, a do jego realizacji są potrzebni kompetentni specjaliści w tej dziedzinie. Ich przygotowanie, jak twierdzi E. Mockus, tworzyłoby wysoką wartość dodaną dla gospodarki kraju, przyczyniłoby się do rozwoju biznesu oraz pozwoliłoby zaoferować klientom usługi na najwyższym poziomie.

„Przełom w dziedzinie zrównoważonego budownictwa wymaga specjalistów tworzących dużą wartość dodaną. Sądzimy, że dzięki inwestycjom w ich należyte przygotowanie w instytucji szkolnictwa wyższego, transformacja sektora zielonego zostanie zrealizowana znacznie szybciej. Jednocześnie pozwoli to zaoferować rynkowi innowacyjne rozwiązania w dziedzinach konstrukcji organicznych oraz w ten sposób zwiększać konkurencyjność państwa” - mówi E. Mockus.

Co więcej, jego zdaniem, spodziewane jest, że współpraca z uniwersytetem pomoże również w rozwiązaniu odczuwalnego obecnie na rynku problemu braku wysoko wykwalifikowanych specjalistów — zwłaszcza w dziedzinie automatyki, inżynierii mechanicznej i inżynierii produkcji, robotyki.

Jak twierdzi Asta Radzevičienė, prorektor ds. Partnerstwa strategicznego „Vilnius Tech”, dla uniwersytetu partnerstwo z postępowymi i dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami jest ważne, ponieważ tworzy przesłanki do wspólnego tworzenia nowych technologii oraz rozwiązań w zakresie zarządzania.

„Ważne jest również to, że zgadzają się interesy „Vilnius Tech” oraz grupy VMG w dziedzinie badań stosowanych: planujemy tworzenie oraz testowanie konstrukcji drewnianych nowej generacji, rozwiązań produkcyjnych, spełniających cele Europejskiego Zielonego Ładu, więc jednoczy cel przygotowania gotowych na takie wyzwania inżynierów” - twierdzi A. Radzevičienė.

Nadmienia ona, że „Vilnius Tech” ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinach konstrukcji drewnianych i kompozytowych oraz jest jedynym z uniwersytetów, kształcących takich specjalistów.

„Vilnius Tech” będzie regularnie informował grupę VMG o nowych programach studiów, konferencjach naukowych, będzie udzielał pomocy przedsiębiorstwu w poszukiwaniu wykwalifikowanych specjalistów. Uniwersytet będzie również stale doskonalić proces nauki i studiów, stosując najnowsze osiągnięcia naukowe.

Ze swojej strony grupa VMG poinformuje uniwersytet o zapotrzebowaniu na specjalistów i karierze już zatrudnionych absolwentów, jak również przyczyni się do współpracy w rozwijaniu talentów.