Przełom w litewskim przemyśle przyspieszy park innowacji tworzony przez grupę VMG

Przełom w litewskim przemyśle przyspieszy park innowacji tworzony przez grupę VMG

2021-10-06

Wkopaniem symbolicznej kapsuły zainaugurowano w czwartek w rejonie kłajpedzkim początek budowy najnowocześniejszego w krajach bałtyckich parku innowacji „VMG Technics R&D Park”. W parku tym tworzone i wdrażane będą rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji, które przyczynią się do konkurencyjności technologicznej krajowego przemysłu. Rozwijająca projekt międzynarodowa inwestycyjna grupa VMG zamierza zakończyć go już w przyszłym roku.

Budowę parku „VMG Technics R&D Park” rozpoczęto w rejonie kłajpedzkim, we wsi Dirvupiai, przy autostradzie Wilno-Kłajpeda. Grupa VMG zainwestuje w projekt do 30 mln euro oraz stworzy ponad 150 nowych miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej.

Ministerstwo Gospodarki i Innowacji w sierpniu nadało parkowi status dużego projektu inwestycyjnego o znaczeniu krajowym.

Merowie: inwestycje są korzystne dla regionu

Jak twierdzi Vytautas Grubliauskas, mer samorządu miasta Kłajpedy, budowany na terytorium dawnego lotniska park innowacji przemysłowych stanie się symboliczną bramą do miasta, z kolei inwestycje będą istotne dla miasta portowego i całego regionu kłajpedzkiego.

„To nie tylko miejsca pracy, nie tylko najbardziej postępowe technologie, lecz również wspaniała wyjątkowa możliwość dla młodych i nowych talentów, ich umiejętności i wizji, by stały się rzeczywistością tu i teraz. Symboliczne jest to, że pas startowy dla energicznych i ambitnych przyszłych twórców Litwy i Kłajpedy znajdzie się na prawdziwym pasie startowym dawnej eskadry lotniczej — niech ta wymowna i dynamiczna symbolika będzie natchnieniem dla nich wszystkich” — powiedział V. Grubliauskas.

Mer samorządu rejonu kłajpedzkiego Bronius Markauskas twierdzi, że powstanie tego parku przyniesie rejonowi duże korzyści.

„Są to nie tylko inwestycje i miejsca pracy, lecz również przygotowanie nowych specjalistów, co jest bardzo ważne, aby na rynku pojawiło się jak najwięcej wysoko wykwalifikowanych pracowników. To doskonały przykład biznesu odpowiedzialnego społecznie i cieszy mnie, że taka działalność gospodarcza powstaje właśnie w rejonie kłajpedzkim” — oświadczył B. Markauskas.

Będzie tworzyć inteligentne technologie przemysłowe

Zdaniem inwestora oraz jedynego akcjonariusza grupy VMG Sigitasa Paulauskasa, nowoczesny park „VMG Technics R&D Park” zjednoczy ekspertów i naukowców, zorientowanych na czwartą rewolucję technologiczną oraz przyczyni się do zwiększania konkurencyjności przemysłu oraz państwa.

„Pomyślna realizacja tego projektu zapewni Kłajpedzie miano międzynarodowego centrum innowacji przemysłowych. Zrównoważony ekosystem innowacji, rozwijające się talenty i technologie przemysłowe smart, które będą tu tworzone, przyczynią się do rozwoju litewskiej gospodarki” – zapewnia S. Paulauskas. 

W parku innowacji będą produkowane standardowe oraz niestandardowe wyroby automatyki przemysłowej, konstrukcje metalowe, będzie prowadzone wdrażanie rozwiązań robotyzacji przemysłowej do urządzeń technologicznych przeznaczonych do produkcji.

Jak twierdzi S. Paulauskas, wdrażane innowacyjne rozwiązania technologiczne zapewnią, że działalność prowadzona przez „VMG Technics R&D Park” będzie przyjazna dla środowiska.

Powierzchnia budowli Parku Innowacji Przemysłowych osiągnie 17.580 m kw., w tym 15.560 m kw. będą zajmowały lokale produkcyjne i magazynowe, 3.736 m kw. — lokale administracyjne 1.684 m kw. — pomieszczenia techniczne, administracyjne. Ogólna powierzchnia parku wyniesie prawie 21.000 m. kw.

Będzie rozwijał talenty

W parku znajdzie się również przestrzeń szkoleniowa o powierzchni 400 m kw., w której będzie działać postępowe laboratorium innowacji przemysłowych. W nim, we współpracy z krajowymi placówkami szkolnictwa wyższego i zawodowego, będą kształceni nowi specjaliści.

„Wierzymy, że zjednoczenie w tym parku ekspertów i naukowców oraz stałe rozwijanie nowych talentów zaowocuje nowymi wynalazkami, które będą sławiły Litwę na świecie i przyczynią się od postępu przemysłowego” — zauważył S. Paulauskas. 

Rozwijająca projekt „VMG Technics R&D Park” grupa VMG jest międzynarodową firmą inwestycyjną, jednoczącą 25 spółek, zatrudniających ponad 5 tys. pracowników.

Firma w krajach bałtyckich, na Białorusi, w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej inwestuje w przetwórstwo drewna i produkcję zrównoważonych wyrobów z drewna, energię odnawialną, przyjazne dla środowiska rozwiązania opakowaniowe, innowacje przemysłowe i rozwój technologii, produkcję inżynierskich konstrukcji drewnianych oraz efektywne zarządzanie infrastrukturą i nieruchomościami przemysłowymi.