Formowana jest grupa z obrotem w wysokości 1 mld Eur: Zarządzanie grupą VMG przeniesiono na Litwę

Formowana jest grupa z obrotem w wysokości 1 mld Eur: Zarządzanie grupą VMG przeniesiono na Litwę

2020-10-19

Zarządzanie  ,,Vakarų medienos grupė” (VMG) z branży drewna oraz produkcji mebli przeniesiono na Litwę, grupa VMG będzie zarządzana za pośrednictwem zarejestrowanej w Wilnie firmy zarządzania inwestycjami „VMGcorp“. Do lat 2025-2027 planuje się zainwestować w nowe przedsiębiorstwa i nowe kierunki biznesu około 700 mln Eur.

„W tym czasie, gdy w 2009 r. byliśmy zmuszeni dokonywać inwestycji nie w Olicie (lit. Alytus), tylko na Białorusi, w Mohylewie, bardziej korzystna była jurysdykcja Cypru.  Zdecydowały o tym lepsze stosunki między państwami, lepsze warunki umowne” — wyjaśnia Sigitas Paulauskas, jedyny akcjonariusz grupy VMG.

Dotychczasową grupą VMG zarządzała działająca na Cyprze firma „VMG Holdings”.

Grupa VMG, która będzie w dalszym ciągu rozwijała działalność już w sześciu kierunkach strategicznych, jest przekształcana w grupę inwestycyjną VMG, której obroty przekroczą 1 mld Eur.

Po zrealizowaniu jednej z największych inwestycji od podstaw w historii Litwy — budowie w WSE w Akmenė zakładu produkcji płyt wiórowych, WSE niedługo skończy budowę fabryki mebli, która już jest zadaszona. Zostanie w nią do 2022 r. zainwestowane do 76 mln Eur i stworzone około 500 nowych miejsc pracy.

W 2021 r. grupa rozpocznie budowę nowego zakładu drewna inżynieryjnego.

„VMG Engineered Wood” będzie produkować konstrukcje z drewna przemysłowego dla budynków niskich i wysokich, które zastąpią żelbeton. Odpowiada to Zielonemu Ładowi Unii Europejskiej. Zakład jest na etapie projektowania, będzie on budowany w przyszłym roku” — informuje przedsiębiorca.

Inwestycja w kierunku innowacji przemysłowych i technologicznych — w parku przemysłu i biznesu VMG w rejonie kłajpedzkim trwa budowa rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji.

Budowę nowego zakładu rozpoczniemy w tym roku. Mamy tak wiele projektów tworzenia nowej techniki, że musimy jak najszybciej wybudować nowy zakład. Procesy już są uszeregowane, mamy nadzieję otrzymać pozwolenie na budowę w grudniu i rozpocząć budowę” — opowiada akcjonariusz grupy VMG.

Wszystkie zakłady będą miały na dachach elektrownie słoneczne, z kolei tam, gdzie jest możliwość, na przykład, w WSE w Akmenė, zostaną zainstalowane również siłownie wiatrowe.  Jest to kierunek działalności VMG Energy.

Planuje się, że inwestycje w sam tylko rozwój parku energii odnawialnej do 2023 r. wyniosą około 5 mln Eur. W rozwój rozwiązań w zakresie infrastruktury i nieruchomości zmniejszających oddziaływanie na środowisko na przestrzeni najbliższych pięciu lat przewidziano zainwestować około 25 mln Eur, na rozwój ekologicznych inżynieryjnych konstrukcji drewnianych przewidziano ponad 150 mln Eur.

Po upływie kolejnych kilku lat planuje się rozpoczęcie budowy zakładu ekologicznych rozwiązań w zakresie pakowania - z odpadów przetwarzania drewna, po ich termicznej i mechanicznej obróbce, będzie produkowana celuloza, która mogłaby stać się zamiennikiem plastiku.

Nowa struktura grupy

„Kilka tygodni temu zatwierdziliśmy strategię, ustaliliśmy strukturę, zapotrzebowanie na inwestycje” — twierdzi S. Paulauskas.

Lignum Holding Fundation powinno ochronić spadkobierców biznesowych przed podziałem przedsiębiorstwa w wypadku wycofania się głównego akcjonariusza — będą oni beneficjentami.

UAB Vakarų medienos grupė w dalszym ciągu będzie zajmowała się przemysłem drzewnym oraz produkcją mebli.

UAB VMG Lignum będzie otwarta — do tych spółek będą przyciągani inwestorzy.

„Dążąc do jak najszybszej realizacji wszystkich projektów, zwracamy się do inwestorów — bez względu na to czy to byłyby banki, czy fundusze bądź inni inwestorzy prywatni” — oświadcza przedsiębiorca.

Przewiduje się, że sprzedaże nowej grupy VMG do 2025 roku będą rosły prawie trzykrotnie i przekroczą 1,1 mld Eur.

Obecnie grupę VMG tworzy 25 przedsiębiorstw, w których pracuje więcej niż 4 500 pracowników. Produkcję przedsiębiorstw eksportuje się do ponad 40 państw świata.

W 2019 r. nieskonsolidowana sprzedaż grupy wynosiła 394 mln Eur i w ciągu roku wzrosła o 13%.

Grupa dokonuje rekordowych inwestycji w wolnej strefie ekonomicznej w Akmenė. We wrzeniu zaprezentowano tu jedną z największych inwestycji od podstaw w historii kraju — zakład produkcji płyt wiórowych grupy VMG, w który zainwestowano 146 mln Eur oraz stworzono 140 miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej.

Grupa VMG jest operatorem WSE w Akmenė.