Parkowi Innowacji Przemysłowych grupy VMG nadano status projektu o znaczeniu krajowym

Parkowi Innowacji Przemysłowych grupy VMG nadano status projektu o znaczeniu krajowym

2021-09-02

Tworzonemu w Kłajpedzie Parkowi Innowacji Przemysłowych Ministerstwo Gospodarki i Innowacji nadało status dużego projektu inwestycyjnego. Rozwijająca projekt „VMG Technics R&D Park” międzynarodowa grupa inwestycyjna VMG zainwestuje w niego do 30 mln euro i stworzy ponad 150 nowych miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej.

Park Innowacji Przemysłowych budowany jest w rejonie kłajpedzkim, we wsi Dirvupiai, obok autostrady Wilno-Kłajpeda.

Nadany przez ministerstwo status dużego projektu inwestycyjnego i projektu o znaczeniu krajowym pozwoli na szybszą i sprawniejszą realizację projektu.

Planuje się, że park innowacji, w którym będą tworzone i wdrażane rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji przemysłu, rozpocznie działalność już w połowie przyszłego roku.

Sigitas Paulauskas, inwestor oraz jedyny akcjonariusz grupy VMG, jest przekonany, że przełom w sektorze przemysłu zapewniają innowacje oraz wysokie technologie. Dlatego, jego zdaniem, nowoczesny oraz zorientowany na czwartą rewolucję przemysłową park innowacji przyczyni się nie tylko do zwiększania konkurencyjności przemysłu, lecz również państwa.

Jak twierdzi Paulauskas, w parku innowacji będą produkowane standardowe oraz niestandardowe wyroby automatyki przemysłowej, konstrukcje metalowe, będzie prowadzone wdrażanie rozwiązań robotyzacji przemysłowej do urządzeń technologicznych przeznaczonych do produkcji.

Powierzchnia budowli Parku Innowacji Przemysłowych osiągnie 21.000 m kw., z których 15.560 m kw. będą zajmowały lokale produkcyjne i magazynowe, 5.420 m kw. — lokale administracyjne i techniczne, przestrzenie publiczne.

W parku innowacji zostanie również założona przestrzeń szkoleniowa o powierzchni 400 m kw., w której będzie działało laboratorium innowacji oraz będą kształceni nowi specjaliści. Planuje się realizację tej działalności we współpracy z krajowymi placówkami szkolnictwa wyższego i zawodowego.

Projekt w Kłajpedzie rozwija spółka grupy VMG „VMG Technics”. Wdrażane innowacyjne rozwiązania technologiczne zapewnią, że działalność prowadzona w parku innowacji będzie przyjazna dla środowiska.