„ŠILUMOS GAMYBOS IŠ BIOKURO PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE“

„ŠILUMOS GAMYBOS IŠ BIOKURO PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE“

2018-06-29

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „ŠILUMOS GAMYBOS IŠ BIOKURO PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE“

AB „Klaipėdos mediena“ yra viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Viena iš įmonės veiklų yra perteklinės šilumos energijos pardavimas į Klaipėdos miesto centralizuotus šilumos tiekimo tinklus.
Plėsdama savo veiklą kaip nepriklausomas šilumos gamintojas, įmonė įgyvendina projektą „Šilumos gamybos iš biokuro plėtra Klaipėdos mieste. Katilinės, gamybos ir pramonės paskirties pastato, statybos projektas Liepų g. 68, Klaipėdoje, įrengiant 6MW galios vandens šildymo katilą“ ir planuoja įrengti 6 MW galios biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą. Numatomas metinis šilumos energijos tiekimas į Klaipėdos miesto šilumos tinklus - 39,8 GWh. Projekto įgyvendinimas CO2 emisijas leis sumažinti iki 9,2 tūkst. t/metus.
2018 m. gegužės 28 d. AB „Klaipėdos mediena“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-109-01-0012 „Šilumos gamybos iš biokuro plėtra Klaipėdos mieste“ sutartį su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“. Projektui skirta tinkamų finansuoti išlaidų suma 1 045 830,00 eurų, iš kurių iki 627 498,00 eurų bus finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2020 metų sausio mėnesį.