Dėl akcijų išpirkimo bei atsiskaitymo už jas tvarkos

Dėl akcijų išpirkimo bei atsiskaitymo už jas tvarkos

2023-08-03

Akcinės bendrovės "KLAIPĖDOS MEDIENA", įmonės kodas 240616710, adresas Liepų g. 68, LT-92100 Klaipėda (toliau – AB "KLAIPĖDOS MEDIENA" arba bendrovė), valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 str. 4 d. ir AB "KLAIPĖDOS MEDIENA" atskyrimo sąlygomis, atsižvelgdama į tai, kad atskyrimo metu "KLAIPĖDOS MEDIENA" akcininkams skirstant akcijas neproporcingai jų dalims bendrovės įstatiniame kapitale, akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė mažesnė kaip 1/10 akcinės bendrovės įstatinio kapitalo, ne vėliau kaip per 45 dienas nuo atskyrimo sąlygų patvirtinimo turi teisę pareikalauti, kad bendrovė išpirktų jų akcijas, patvirtino šią "KLAIPĖDOS MEDIENA" akcijų (toliau – akcijos) išpirkimo tvarką:

Akcijos bus išperkamos už kainą, nustatytą pagal verslo vertinimo ataskaitą. Išpirkimo kaina nustatoma eurais. AB "KLAIPĖDOS MEDIENA" visuotinio akcininkų susirinkimo diena - 2023 m. rugpjūčio 14 d., jeigu susirinkimas priims sprendimą dėl atskyrimo ir patvirtins atskyrimo sąlygas, akcijų išpirkimas prasidės kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl atskyrimo ir patvirtinusio atskyrimo sąlygas, ir truks 45 kalendorines dienas. Už išperkamas akcijas bus atsiskaitoma per 10 (dešimt) darbo dienų po sandorio sudarymo. Akcijų išpirkimo kaina – 13,20 Eur (trylika eurų 20 centų) už 1 paprastąją vardinę akciją.

Teisę pateikti pavedimus parduoti bendrovei akcijas turi AB "KLAIPĖDOS MEDIENA" akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė yra mažesnė, negu 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo. Norintys parduoti akcijas akcininkai turėtų kreiptis į AB "Klaipėdos mediena", adresu Liepų g. 68, LT-92100 Klaipėda, mob. tel. Nr.: +370 46 469555, el. p.: info@mediena.lt

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Nikolajus Ivanovas Direktorius Tel. +370 68 639 375 El. paštas: nikolajus.ivanovas@vmg.eu